9860 | 21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 29.12.1990 (2de ed.), V.160, (249), 24630-24662; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 130

Dit decreet bespreekt de volgende zaken:

I Bepalingen met betrekking tot de omvorming van begrotingsfondsen (art. 1 t/m 47)

 • Instellingen van Openbaar Nut
 • Diensten met afzonderlijk beheer
 • Begrotingsfondsen
  • bevestiging als begrotingsfonds
  • bevestiging als begrotingsfonds mits wijzigingen aan wetgevingen van organiek opgerichte fondsen oprichting van begrotingsfondsen betalingsmodaliteiten van de fondsen wijzigingen aan wetgeving naar aanleiding van de oprichting van begrotingsfondsen
 • Overgangsbepalingen
 • Inwerkingtreding
II Andere bepalingen
 • Financiën (art. 48 t/m 66)(document nr. 13963)
  • thesaurie
  • fiscale bepalingen
  • andere begrotingsbepalingen
 • Leefmilieu (art. 67 t/m 77)
  • vaste afvalstoffen
  • bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging
  • milieuvergunningen
  • riviervisserij
  • wetenschappelijke instellingen
  • inwerkingtreding
 • Huisvesting (art. 78 t/m 79)
 • Watervang (art. 80 t/m 89)
 • Provinciefonds (art. 90)
 • Aanpassing van het organisatorisch en reglementair kader voor het openbaar industrieel initiatief in de voorheen nationale sectoren (art. 91 t/m 105)
 • Cultuur (art. 106 t/m 109)
 • Bejaardenzorg (art. 110)
 • Onderwijs (art. 111 t/m 119)
III Algemene bepaling (art. 120)

nvdr: Art. 23 van dit decreet aangaande het begrotingsfonds werd gewijzigd door art. 17 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 (doc nr. 13960) De art. 50, 51, 52 en 54 van dit decreet aangaande het begrotingsfonds werd opgeheven door respectievelijk art. 59, 60, 61 en 62 van het decreet 22.12.2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 (doc. nr. 167225).
Art. 26 en 28 worden opgeheven door het decreet 24.03.2006 (doc. nr. 210619). nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de coö rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De coö rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.

 

 link