De werking van de polders en wateringen wordt in hoofdzaak bepaald door volgende regelgeving:
  • de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen
  • de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders
  • het K.B. van 30 januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de polders en van de wateringen.
  • de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Onder de rubriek "toelichting" kan je een toelichting lezen over de 2 eerste wetgevingen nl. deze betreffende de polders en de wateringen.

Onder de rubriek "Geconsolideerde wetgeving" vind U de integrale, actuele wetgeving.

 

GEACTUALISEERDE WETTEKSTEN (PDF-formaat) (maart 2014)