Begin 2000 waren er in Vlaanderen officieel 107 besturen van polders en wateringen waarvan er nog 104 op het terrein actief waren. Volgens onze gegevens zijn er momenteel nog 94 besturen actief.

Sindsdien beweegt er een en ander op vlak van afschaffingen, fusies en uitbreidingen van de polders en wateringen. Enkele dossiers werden reeds volledig afgerond (o.a. Middenkustpolder...) terwijl er andere in uitvoering zijn. Voor meer info omtrent deze dossier kan je HIER.

We geven hierbij, voor zover als deze gegevens ons bekend zijn, de adressen van polders en wateringen. Gemakkelijkheidhalve hebben we ze onderverdeeld per Provincie.