91499 | O.M. en Hengelsportvereniging St. Petrus en Hengelsportvereniging De Busjop / M. en n.v. M.
Antwerpen, 19 november 1993, 9e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 421-422

De lozing van afvalwater leidt niet noodzakelijk tot de schuld van de beklaagde aan de feiten die volgens de burgerlijke partijen vissterfte hebben veroorzaakt. In casu blijkt dit zeker niet het geval te zijn aangezien de vissterfte reeds werd vastgesteld op een datum voor de gebeurlijke lozing door de beklaagde.

 link