7450 | Polders en wateringen: een korte schets van hun ontstaan, hun huidige werking en hun toekomst
VANCRAEYNEST Dirk

Imbel, Brussel, 1989,48p.

Na een historische inleiding over het onstaan van de Polders en Wateringen wordt de dienst op zichzelf benaderd vanuit een wettelijk standpunt. De organisatie, het bestuur, het personeel en de werken worden uitgewerkt. Een voorstel tot actualisering van de dienst wordt voorgesteld.