6737 | 12.01.1990 V. nr. 150 (Vl. R.): Muskusrattenplaag - Bestrijdingsmaatregelen
DE BEUL André
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl. R., 05.02.1990,1989-90, (7), 286

Het KB van 19.11.1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen voorziet dat de aangifte van de aanwezigheid van schadelijke organismen bij de Burgemeester gebeurt en dat deze laatste onverwijld de betrokken dienst in kennis stelt, maar ook dat de gemeenten als verantwoordelijken ook de opdracht hebben om de organismen, waaronder muskusratten, op de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie te bestrijden. De Minister is van oordeel dat de organisatie dient te vertrekken vanuit een coördinatie op provinciaal niveau, met name de Provinciale Coördinatiecommissie voor de Waterhuishouding en dat daarbij een optimale harmonisering dient tot stand gebracht van de inspanningen geleverd door het Ministerie van Openbare Werken (thans Vlaams Gewest) op de bevaarbare waterlopen en op de kanalen, door de dienst Landbouwstructuren van de Algemene Technische Diensten op de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie, door dezelfde dient via de onlangs overgehevelde muskusrattenvanger, door de provincie, door de gemeenten en door de polders en de wateringen. Dit belet echter geenszins dat de voornoemde muskusrattenvangers advies kunnen verstrekken aan het personeel door de gemeenten, polders en wateringen voor de bestrijding van de muskusratten ingezet wordt.