67269 | 15.12.1993 Decreet wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet 01.07.1992 wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid
Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc

BS 1994-04-14

Omdat het noodzakelijke uitvoeringsbesluit van het ingevoegde art. 32undecies met betrekking tot het administratief en geldelijk statuut van het aldus aan te werven personeel nog niet werd getroffen, is de aanwerving van het gespecialiseerde personeel voor 04.07.1993 materieel onmogelijk. Deze termijn wordt geschrapt. Ten einde een materiƫle vergissing inzake deze aanwerving en haar gevolgen weg te werken, voorziet art. 3 van dit decreet dat in art. 7 van het decreet van 01.07.1992 de woorden 'met uitzondering van de art. 1 en 3' worden vervangen door de woorden 'met uitzondering van de art. 2 en 4'. Art. 4 van dit decreet voorziet dat het decreet uitwerking heeft met ingang van 04.07.1992. Dit is de datum waarop het decreet 01.07.1992 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en tevens de datum waarop de art. 2 en 4 van dat decreet in werking moesten treden.

 

 link