660 | 01.02.1990 V. nr. 185 (Vl. R.): Waterbeleid - Sanering Markrivier
CARDOEN Georges
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 23.04.1990, (12), 1989-90,613

De sanering van de oppervlaktewateren kaderen in het MINA-beleidsplan 1990-95. De geplande werken zijn de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de aanleg van drie collectoren. De grensoverschrijdende verontreinigingen worden besproken in de Interministeriƫle Conferentie Leefmilieu onder voorzitterschap van de Eerste Minister die maandelijks samenkomt. Voor de sanering van de Waalse oppervlaktewateren is er een beleidsplan in voorbereiding.