62656 | 22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Terugbetaling overnamelasten overeenkomstig de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 29 - 32)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1993-12-29

De terug te betalen investeringslasten door de Vlaamse Milieumaatschappij worden vastgelegd in bijlage 1 van de wet 26.03.1971 in toepassing van art. 32quinquies van dezelfde wet. De reeds gedane terugbetalingen in het kader van het BVE 16.01.1985 worden integraal ten laste genomen door het Vlaamse gewest.
Dit decreet vermeldt enerzijds de gemeenten voor wie de verjaring van vaste beloften van betoelaging wordt opgeheven en anderzijds de gemeenten voor wie vaste beloften worden vrijgegeven.
Het betreft de gemeenten Aalter, Antwerpen (Merksem), Dendermonde, Gent, Mortsel, Wetteren en Zele.