62644 | 22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1993-12-29

BEGROTING 1994

 • Hfst 1: Economie
 • Hfst 2: Cultuur - Economie
 • Hfst 3: Externe Betrekkingen
 • Hfst 4: Landbouw
 • Hfst 5: Vlaams Instituut
 • Hfst 6: VZW De Warande
 • Hfst 7: Leefmilieu
  • Afd. 1: Afvalstoffen (notitie 62654)
  • Afd. 2: Terugbetaling overnamelasten overeenkomstig Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (notitie 62656)
  • Afd. 3: Overname personeel van het Instituut voor HygiĆ«ne en Epidemiologie
  • Afd. 4: Afvalwaterheffing (notitie 62658)
  • Afd. 5: Milieuvergunningen (notitie 62660)
  • Afd. 6: Aquafin
  • Afd. 7: Mina-fonds
  • Afd. 8: Meststoffen (notitie 62949)
 • Hfst 8: Huisvesting (notitie 62953)
 • Hfst 9: Binnenlandse aangelegenheden
 • Hfst 10: Cultuur
  • Afd. 1 Cultureel centrum Koningslo
  • Afd. 2: Culturele centra (opgeheven zie notitie 62663)
  • Afd. 3: Opschorting van boekentoelage voor de bibliotheken erkend onder de wet 1921 (notitie 62664)
  • Afd. 4: BRTN
  • Afd. 5: Centrum voor Amateurkunsten
  • Afd. 6: Volksontwikkeling
 • Hfst 11: Onderwijs (notities 46438 en 63653)
 • Hfst 12: Ambtenarenzaken
 • Hfst 13: Monumenten- en landschapszorg (notitie 62667)
 • Hfst 14: FinanciĆ«n
  • Afd. 1: Onroerende voorheffing (notitie 62666)
  • Afd. 2: Thesaurie
 • Hfst 15: VZW stichting voor de Vlaamse Pers
 • Hfst 16: Welzijn (notitie 62662)
 • Hfst 17: Ruimtelijke ordening (notitie 62659)

nvdr: De art. 13 tot en met 25 van dit decreet werden opgeheven bij BVR 04.02.1997 (B.S., 20.03.1997, V.167, (55), 6635).

nvdr: art. 7 van het decreet 22.12.1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 is opgeheven door het decreet 02.04.2004 houdende de subsidiering van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten.

 

 link