59710 | 09.09.1993 KB tot uitvoering van art. 1, par. 1 van Wet 10.06.1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 09.12.1992
Min. van Sociale Zaken, ANSELME Bernard
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1993-10-05

De volgende werkgevers worden vrijgesteld van de betaling van de bijdrage van 0,15 % , bedoeld bij art. 3, par. 1 van de wet 10.06.1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 09.12.1992, en ter bevordering van initiatieven ten voordele van risicogroepen vanaf 01.01.1993 : (...) - de wateringen en de polders; - de provincies, verenigingen van provincies, de instellingen ondergeschikt aan de provincies; - de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de instellingen van openbaar nut die afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn alsook de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn; (...) - de beschermde werkplaatsen die afhangen van het Rijksfonds voor de sociale reclassering van de mindervaliden of van zijn rechtsopvolgers en de revalidatiecentra.