54520 | De heffingen op de waterverontreiniging in het Vlaamse Gewest
DEKETELAERE Mario
HEYMAN Jan

R.W., 29.05.1993, V.56, (39), 1313-1331

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belastingsheffingen op de vervuiling van het oppervlaktewtar, een regeling ingevoerd door het Decreet 25.06.1992 en waarbij toepassing wordt gemaakt van het principe dat de vervuiler betaalt. Een eerste deel geeft het toepassingsgebied, de vaststelling en de berekening van de heffingen. Het tweede deel gaat nader in op de procedurevoorschriften (vaststelling, invordering, geschillen). Tenslotte zijn een aantal bijlagen opgenomen waarin de wetenschappelijke formules worden weergegeven die gebruikt worden voor het berekenen van de heffingen.