48398 | Discriminatie in de Vlaamse afvalwaterheffingen?
DE JAGER Ludo

T. Milieurecht, januari-februari 1993, V.2, (1), 37-40

De auteur geeft nadere toelichting bij het arrest van het Arbitragehof van 08.10.1992, arrest nr. 59/92 en gaat nader in op de regeling terzake afvalwaterheffing in het Vlaamse Gewest ingevoerd door de oppervlaktewaterwet 26.03.1971 en aangepast door het programmadecreet van 1990 en dat van 1991.