48186 | 19.11.1992 Omz. De uitvoering van de 'overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten en steden over het gemeentelijk Mina-Beleid' (het gemeentelijk milieuconvenant). Ref. Aminal/Plan/92
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

Best.Mem., O.Vl., 28.01.1993, (1), 5-13; Ant., 29.01.1993, (1), 61-72; Limb., 18.02.1993, (4), 186-187; W.Vl., 16.12.1992, (44), 875-880

De gemeenten kunnen voor vragen, toelichting en begeleiding van de uitvoering van het milieuconvenant terecht bij Cel Planning, MER en Promotie van AMINAL. In deze omzendbrief staan tevens de namen en/of diensten, samen met hun administratieve adressen van de medewerkers van de buitendiensten van AMINAL waarnaar de besturen zich kunnen richten inzake de meer thematische en technische vragen per 'sector', namelijk afval, oppervlaktewater, grondwater, lucht, bodem, ...