46415 | 18.12.1992 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, Leefmilieu, Afvalwaterheffing (art. 21-22)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

B.S., 29.12.1992, V.162, (255), 27403, doc. nr.46409

Teneinde de berekening van de heffing op de geloosde vuilvrachten beter af te stemmen op het ecologische effect van de vervuiling wordt de berekeningsmethode van de N2-component gewijzigd. Bijlage 2 bij het decreet van 25.06.1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 wordt vervangen door bijlage A van dit decreet. Bijlage 2 bij de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging, gewijzigd bij het decreet van 25.06.1992, wordt vervangen door bijlage B van dit decreet.