38991 | 25.06.1992 Dec. houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1992-07-11

Hfst. 1 : Economie en Wetenschappelijk Onderzoek Afd. 1 : Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie Afd. 2 : Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Hfst. 2 : Sociaal grond- en woonbeleid in Vlaams Brabant Hfst. 3 : Leefmilieu Afd. 1 : Afval Afd. 2 : Meststoffen Afd. 3 : Water Hfst. 3bis : Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging Afd. 1 : Algemene bepalingen Afd. 2 : Vaststelling heffing Afd. 3 : Berekening van de vuilvracht op basis van waterverbruik Afd. 4 : Berekening van de vuilvracht op basis van meet- en bemonsteringsresultaten Afd. 5 : Berekening van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater die in mindering mag gebracht worden in geval het geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater Afd. 6 : Berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoëfficiënten Afd. 7 : Vestiging en invordering van de heffing Afd. 8 : Overgangs- en slotbepalingen Hfst. 4 : Sociale huisvesting Hfst. 5 : Openbare werken Hfst. 6 : Cultuur Afd. 1 : Diensten met afzonderlijk beheer Afd. 2 : Diverse bepalingen Hfst. 7 : Onderwijs Afd. 1 : Inspectie en pedagogische begeleiding Afd. 2 : UZ Gent Afd. 3 : Financiering Afd. 4 : De psycho-medisch-sociale centra Afd. 5 : Omkadering Afd. 6 : Scholen in opbouw of afbouw Afd. 7 : Universiteiten Afd. 8 : Buitengewoon onderwijs Hfst. 8 : Bestuurlijk beleid Hfst. 9 : Buitenlandse Handel Hfst. 10 : Verkeer Hfst. 11 : Monumenten en landschappen Hfst. 12 : Tewerkstelling Hfst. 13 : Financiën Hfst. 14 : Welzijn

 

 link