35678 | 10.03.1992 Omz. Begrip bedding - eigendomsstatuut. Ref. Afd. 81 328/RR - Afd. 32 LDW/OV
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, BALTHAZAR H.

Best.mem.:O.-Vl., 16.04.1992, (8), 141-142

Deze omzendbrief verduidelijkt het begrip 'bedding' van een onbevaarbare waterloop en wat het eraan verbonden eigendomsstatuut aangaat.