297437 | 17.12.2015 BBHR wijz. BBHR 24.03.2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2016-01-08

Dit besluit wijzigt het BBHR 24.03.2011 en zet zo Richtlijn 2013/39/EU om. De wijzigingen betreffen milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, programma’s voor de monitoring van de chemische toestand van de oppervlaktewateren, specifieke bepalingen voor de presentatie van de resultaten van de monitoring voor bepaalde stoffen en de monitoring van elke stof op de aandachtstoffenlijst.

Hiertoe worden de art. 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 van het BBHR 24.03.2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen gewijzigd. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 6/1 met als opschrift 'Hoofdstuk 6/1 - Aandachtstoffenlijst' toegevoegd, met een nieuw art. 16bis. In hetzelfde besluit worden de bijlagen 1, 2 en 3 vervangen door de bijlagen die in dit besluit opgenomen zijn.

De bijlagen betreffen de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid, de milieukwaliteitsnormen voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen en de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren.