288364 | DE SCHUTTER Kevin / Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 november 2014, 10e K., nr. 229030

Een eigenaar van een woning vraagt twee overbruggingen over een onbevaarbare waterloop die tussen zijn woning en de rijbaan loopt. Ingevolge het bezwaar tegen de machtiging dat door buren wordt ingediend, wordt slechts één overbrugging toegestaan. Zelfs indien het niet uitdrukkelijk wordt voorzien kan in principe een in art. 19 van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoeld beroep van een belanghebbende persoon tegen een machtiging niet worden ingewilligd, zonder de aanvrager te hebben gehoord. Er is in deze zaak dus een schending van de hoorplicht.

Opdat de betrokkene nuttig voor zijn standpunt zou kunnen opkomen is vereist dat hij kennis van zaken heeft wat inhoudt dat hij is ingelicht over het beroepschrift.

Het is evenmin betwist dat de eigenaar aan de behandelende ambtenaar foto’s heeft bezorgd. Uit het bestreden besluit blijkt niet dat deze foto’s in de beoordeling werden betrokken.