280950 | Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: Sneller en beter ?
CARETTE Ann
DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, februari 2014, V.22, (6), 4576-602

In dit artikel bespreken de auteurs de wijzigingen aan het integraal waterbeleid die het decreet 19.07.2013 heeft ingevoerd. Er wordt uitleg gegeven over de gewijzigde structuren, de planlast en de instrumenten.

Inhoudstafel:

  • Inleiding;
  • Vereenvoudiging van de structuren;
  • Vermindering van de planlast;
  • Verder aanscherpen van de instrumenten van integraal waterbeleid;
  • Slotbeschouwingen.