275472 | De onbevaarbare waterlopen revisited
VAN DIEVOET Filip

C.D.P.K., april-mei-juni 2013, V.17, (2), 136-170

Dit artikel bespreekt de onbevaarbare waterlopen, die weinig aandacht krijgen vanuit juridische hoek maar die wel essentieel zijn in onder andere de bescherming tegen overstromingen.

Inhoudstafel:

 • Inleiding;
 • De onbevaarbare waterloop:
  1. Definitie;
  2. Onderscheid met andere waterlopen;
  3. Belang van het onderscheid tussen bevaarbare, onbevaarbare en niet-gerangschikte waterlopen.
 • Rangschikken van de onbevaarbare waterlopen:
  1. Bevoegdheid en indeling;
  2. Individuele of reglementaire bestuurshandeling?
  3. Gevolgen;
  4. Procedure en beroepsmogelijkheden;
  5. Atlas van de onbevaarbare waterwegen.
 • Werken aan de onbevaarbare waterlopen;
 • Provinciale reglementen;
 • Politie van de onbevaarbare waterlopen;
 • Interactie met andere reglementering:
  1. Polders en wateringen;
  2. Ruimtelijke ordening;
  3. Integraal waterbeleid;
  4. Ruilverkavelingen.