269312 | 21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 - Financierende heffing - Milieuvergunning (art. 71)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2012-12-31, (1e uitg.)

Via de invoeging van een nieuw art. 20bis in het decreet betreffende de milieuvergunning kunnen de saneringscontracten, vermeld in art. 32septies, par. 4 en 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, verplicht opgelegd worden in de vergunning als een bijzondere voorwaarde. Hierdoor ligt de keuze voor het al dan niet afsluiten van een contract, en daarbijhorend het betalen van eventuele extra kosten, niet langer enkel bij het bedrijf.

Om te vermijden dat het bedrijf afhankelijk is van een derde partij voor het naleven van de bijzondere voorwaarden in de vergunning van het bedrijf, wordt een duidelijk kader gecreƫerd waardoor het afsluiten van een contract door enig toedoen van het bedrijf, met name door zelf de procedure op te starten, kan verwezenlijkt worden. Dit kader omvat enerzijds de regels waaraan moet voldaan worden om het contract als een bijzonder voorwaarde in de vergunning op te nemen en anderzijds worden de dwingende bepalingen met betrekking tot het modelcontract vastgelegd. Tevens wordt aan de nv Aquafin de taak toevertrouwd om contracten met het bedrijf af te sluiten (zie art. 32septies, par. 2) om te vermijden dat het contract, zoals opgelegd als bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning, voor het bedrijf onbereikbaar is.