268269 | Milieuwetboek Afval & Water 2018-2019
HEYMAN Jan
SMOUT L.

Mechelen:Kluwer, 2018,1840 p.

Dit boek (editie 2018-2019) bestaat uit drie delen en bevat de actuele gecoördineerde wetgeving in Vlaanderen over afval, bodem, oppervlaktewater en grondwater met onder andere het Afvalstoffendecreet en het Vlarea, het Bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo, het Grondwaterdecreet en het Meststoffendecreet .

Inhoudstafel:

 • Deel I. - Basiswetgeving:
  • Federale regelgeving;
  • Samenwerkingsakkoorden;
  • Vlaamse regelgeving.
 • Deel II. - Water:
  • Afvalwater;
  • Grondwater;
  • Drinkwater;
  • Bijzondere wetgeving.
 • Deel III. - Vast Afval:
  • Vaste afvalstoffen;
  • Meststoffen.

 link