266902 | Wegwijs in lokale handhaving - Handvaten voor lokale handhaving
VAN HEDDEGHEM Koen
et al.

Brussel:Politeia, (Pockets Lokale besturen - Toekomsten), 2016,2e uitg., 264 p. [UITGEPUT]

In deze pocket (editie 2016) wordt het juridisch kader van bestuurlijke handhaving in verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen onderzocht. De principes worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Inhoudstafel:

 • Deel 1: Algemeen kader van handhaving op lokaal niveau:
  • Belang van handhaving voor lokale besturen;
  • Wat is handhaving?
  • Is er een handhavingstekort?
  • Waarom is er gebrekkige handhaving?
  • Lokale handhaving op verschillende gemeentelijke domeinen;
  • Gedogen of handhaven? Zacht waar het kan, hard waar het moet;
  • Rol van de burger bij handhaving;
  • Handhaving op de gemeentelijke politieke agenda;
  • Juridisch kader van lokale handhaving;
  • Hoe kan je als gemeente een lokaal handhavingsbeleid voeren?
  • Nederland: programmatorisch handhaven.
 • Deel 2: Concrete toepassingen en praktijken uit verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen:
  • Gemeentelijke administratieve sancties als handhavingsinstrument;
  • Brandveiligheid: blussen alleen is geen oplossing (meer);
  • Het milieu handhaven op lokaal niveau;
  • Het lokaal woonbeleid handhaven;
  • De ruimtelijke ordening op lokaal niveau handhaven;
  • Het lokaal mobiliteitsbeleid handhaven;
  • Het lokaal afvalbeleid handhaven;
  • Het lokaal waterbeleid handhaven;
  • Het lokaal economisch beleid handhaven;
  • Krijtlijnen voor het handhaven van sociale fraude door OCMW's;
  • Preventief handhaven door het opzoeken en delen van relevante informatie.