250164 | Voorbeelden van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot het overwelven van baangrachten
Gemeente Diepenbeek
Gemeente Geetbets
Gemeente Hulshout
Gemeente Wortegem-Petegem

https://www.wortegem-petegem.be, http://www.hulshout.be, https://www.diepenbeek.be, https://www.geetbets.be - Geraadpleegd op 02.04.2019

Dit document bevat een reeks gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen tot het overwelven van baangrachten. De verordeningen bepalen dat een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning of toelating vereist is voor het overwelven of inbuizen van grachten.

De gemeenten zijn onder meer bevoegd voor de aanleg en het onderhoud van openbare rioleringen, de bouw en exploitatie van kleinschalige rioolzuiveringsinstallaties, en het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie en de grachtenstelsels van de gemeente.

Een baangracht is een gracht die parallel loopt met een weg. Baangrachten hebben een belangrijke functie bij de afvoering van hemelwater. Door het overwelven van baangrachten wordt het hemelwater de mogelijkheid ontnomen om in de bodem te infiltreren. Om die reden is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Voorbeelden :