246438 | n.v. Immo Kouters / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen en Gemeente Laarne
R.v.St., 21 december 2009, 10e K., nr. 199166

De watertoets gaat niet verder dan het onderzoeken of een voorgenomen plan 'schadelijke effecten', in de zin van art. 3, par. 1, 17/ van het decreet integraal waterbeleid doet ontstaan. Het houdt niet in dat ook moet worden onderzocht hoe het voorgenomen plan kan remediƫren aan een reeds bestaande toestand.

Art. 8, par. 1, eerste lid van het decreet integraal waterbeleid bepaalt onder meer dat de overheid die, over een plan moet beslissen, er zorg voor draagt, door het weigeren van het plan of door het opleggen van gepaste voorwaarden, dat geen schadelijk effect ontstaat of dat dit zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in bepaalde gevallen, gecompenseerd. Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat de watertoets niet verder gaat dan het onderzoeken of een voorgenomen plan 'schadelijke effecten' doet ontstaan, en niet inhoudt dat ook moet worden onderzocht hoe het voorgenomen plan kan remediƫren aan een reeds bestaande toestand. Er moet worden vastgesteld dat de bevoegde overheid de problematiek op afdoende wijze heeft onderzocht en gemotiveerd. In de stedenbouwkundige voorschriften wordt overigens uitdrukkelijk gesteld dat voor elke verharding zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van waterdoorlaatbare materialen.