241513 | De watertoets bij ruimtelijke plannen - Handleiding adviesverlening watertoets bij ruimtelijke plannen
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

City:CIW, 2009,60 p.|www.watertoets.be

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft een handleiding uitgebracht om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs). De handleiding geeft aan hoe de adviesverlener tot een integraal advies kan komen dat rekening houdt met alle aspecten van het integraal waterbeleid.

 link