23878 | 03.10.1991 MB houdende de voorwaarden tot erkenning van laboratoria belast met de officiƫle analyses inzake bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en de lozing van afvalwater in openbare riolen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, DESIR Georges

B.S., 19.10.1991, V.161, (207), 23462-23464

Nvdr : Niet meer van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie doc. 72062.