216049 | 15.12.2006 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2007-01-18

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, overeenkomstig met de wet 04.11.1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.

De maximale rentabiliteitsoppervlakten worden per provincie en per streek vastgelegd:

 1. Antwerpen:
  • polders 120 ha;
  • zandstreek 80 ha;
  • Kempen 80 ha.
 2. Vlaams-Brabant:
  • zandstreek 80 ha;
  • Kempen 80 ha;
  • zandleemstreek 120 ha;
  • leemstreek 150 ha.
 3. Limburg:
  • Kempen 80 ha;
  • zandleemstreek 120 ha;
  • leemstreek 150 ha;
  • grasstreek 100 ha.
 4. West-Vlaanderen:
  • duinen 120 ha;
  • polders 120 ha;
  • zandstreek 80 ha;
  • zandleemstreek 100 ha;
  • leemstreek 120 ha.
 5. Oost-Vlaanderen:
  • polders 120 ha;
  • zandleemstreek 120 ha;
  • zandstreek 100 ha;
  • leemstreek 150 ha.

 

 link