211753 | 24.02.2006 V. nr. 4454 (Sen.): Polders en wateringen - Rechtspersonenbelasting - Vrijstelling
NOREILDE Stefaan
Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie, ONKELINX Laurette

V. en A., Sen., 14.03.2006,2005-2006, (62), 5796

De bedoelde openbare besturen, die een eigen juridische rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting op grond van art. 220, 3°, WIB 92 en zijn belastbaar op de inkomsten zoals bedoeld in de art. 221 tot 223, WIB 92.

In de huidige stand van de wetgeving zijn de 'Polders' en 'Wateringen', respectievelijk opgericht overeenkomstig de bepalingen van de wet 03.06.1957 betreffende de polders en de wet 05.07.1956 betreffende de wateringen, niet opgenomen in de lijst van belastingplichtigen zoals bedoeld in het Art. 220,1°, WIB 92.
Indien de 'Polders' en 'Wateringen' zouden moeten worden gelijkgesteld met de openbare besturen, moeten ze uitdrukkelijk worden opgenomen in art. 220, 1°, WIB 92.