207788 | 21.11.2005 V. nr. 239 (BHR): Eensluidend verklaarde afschriften
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
PERSOONS Caroline

V. en A., BHR, 15.12.2005,2005-2006, (13), 218

Er moeten geen eensluidend verklaarde kopieën van documenten afgeleverd worden wat de wetgeving inzake leefmilieu, energie en waterbeleid betreft, maar wel wat de renovatiepremies betreft.

Wat de wetgeving inzake leefmilieu, energie en waterbeleid betreft, bestaat er geen wettelijke en administratieve verplichting voor burgers om eensluidend verklaarde kopieën van documenten te overhandigen. Een kopie van goede kwaliteit volstaat, wat overeenstemt met de samenwerkingsovereenkomst van 10.12.2003 inzake de administratieve vereenvoudiging.

Wat de renovatiepremies echter betreft, voorziet het besluit van 13.06.2002 inzake de toekenning van renovatiepremies nog steeds de verplichting om een eensluidend verklaarde kopie van de verkoopsovereenkomst in te dienen bij de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van de premie.

nvdr: Het BBHR 13.06.2002 betr. de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu werd opgeheven door BBHR 04.10.2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu (zie doc. nr. 223317).