207351 | Vlaams Gewest / G. S.
Brussel, 14 juni 2005

Res Jur.Imm., januari 2006, V.71, (333), 255-268

Wanneer er bij de uitdieping van een waterloop, om het overstromingsgevaar te verkleinen, schade ontstaat aan een nabijgelegen vijver, is de opdrachtgevende overheid aansprakelijk voor deze schade.
De overheid heeft immers bij de uitvoering van de werken van openbaar nut niet de nodige voorzorgen genomen om de voorzienbare schade te voorkomen of te beperken.

De overheid heeft in deze zaal bij de uitvoering van de werken van openbaar nut niet de nodige voorzorgen genomen om de voorzienbare schade van het waterpeil in de vijver te voorkomen of te beperken. Zij liet geen voorafgaand gedetailleerd grondonderzoek verrichten.
De uitvoeringswijze van de werken had aangepast moeten zijn aan de gekende bijzondere plaatselijke grondsamenstelling.
De doelstelling van de overheid om de ruime omgeving te vrijwaren voor overstromingen ontsloeg haar echter niet van haar verplichting om de nodige zorgvuldigheid bij de aanzienlijke verdieping van de beek aan de dag te leggen.
De objectieve vaststellingen en het beredeneerde en overtuigende advies van de deskundige leveren het bewijs van de tekortkoming in hoofde van de overheid die de verplichting heeft de gehele schade van de eigenaar van de vijver te vergoeden.