202659 | O.M. / F.T. - B.R: J.v.G.
Corr. Gent, 25 mei 2004, 21e K.

T.Milieurecht, januari 2004, V.13, (6), 734-737

Ernstige milieuschade of dreigend gevaar voor de omgeving moet onmiddellijk gemeld worden aan de burgemeester en bij de afdeling Milieu-inspectie.

Een boer laat door een onvoorzichtigheid meer dan 1000 liter stookolie over zijn erf lopen. Overeenkomstig art. 4 Vlarem II moet dergelijk voorval onmiddellijk aan de burgemeester en de afdeling Milieu-inspectie worden gemeld en moeten tevens de nodige maatregelen worden genomen met het oog op de beperking van de schade. De boer probeert echter zijn erf schoon te spuiten en laat honderden liters mazout in de gracht lopen, met als verzwarende omstandigheid dat zijn erf in de onmiddellijke nabijheid van een drinkwaterbekken ligt. Door zijn ongelukkige tussenkomst wordt de olie nog meer verspreid en sanering van de bodem enorm bemoeilijkt. Bovendien weigert hij, wegens de enorme kosten, de bodem te laten saneren; hij wordt dan ook strafrechtelijk veroordeeld tot een zware geldboete en de herstelling van de schade.