195990 | 07.05.2004 Dec. houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid, gedaan te Londen op 17.06.1999, bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Helsinki op 17.03.1992
Vlaams Min. van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, BYTTEBIER Adelheid
Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, CEYSENS Patricia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-07-16, (1e uitg.)

Het Protocol betreffende water en gezondheid heeft als doel watergerelateerde ziekten te voorkomen, te beheersen en te verminderen door de samenwerking op het gebied van het waterbeleid, dat de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu beoogt, te versterken en door het aanvaarden van gepaste maatregelen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie Europa kwam tot de conclusie dat een bredere toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Helsinki inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren plus een aanvulling van het Verdrag met verdere maatregelen noodzakelijk was ter versterking van de bescherming van de volksgezondheid.

Het Protocol betreffende water en gezondheid, gedaan te Londen op 17.06.1999, bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Helsinki op 17.03.1992, zal volkomen gevolg hebben, voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

 

 link