189960 | 19.12.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2005-01-13

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II: Gezondheid (art. 2);
 • Hfst. III: Schade aan het wegdek wegens Gewichtsoverschrijding (art. 3) (zie doc. nr. 189971);
 • Hfst. IV: Toerisme Vlaanderen (art. 4) (zie doc. nr. 189974);
 • Hfst. V: Gemeentefonds (art. 5) (zie doc. nr. 189975);
 • Hfst. VI: Provinciefonds (art. 6) (zie doc. nr. 189976);
 • Hfst. VII: Stedenfonds (art. 7) (zie doc. nr. 189980);
 • Hfst. VIII: Stadsvernieuwingsprojecten (art. 8) (zie doc. nr. 189983);
 • Hfst. IX: Sociaal-cultureel vormingswerk (art. 9-11) (zie doc. nr. 191172);
 • Hfst. X: Literaire prijzen (art. 12-13) (zie doc. nr. 190225);
 • Hfst. XI: Beeldende kunsten en musea (art. 14) (zie doc. nr. 189984);
 • Hfst. XII: Universitaire onderwijsgebouwen (art. 15) (zie doc. nr. 190225);
 • Hfst. XIII: Vererfpachting en eigendomsoverdracht (art. 16) (zie doc. nr. 189989);
 • Hfst. XIV: Bodembeschermingsfonds (art. 17-20) (zie doc. nr. 190221);
 • Hfst. XV: Bodemsanering (art. 21) (doc. nr. 189997);
 • Hfst. XVI: Kringloopcentra (art. 22-23) (zie doc. nr. 191176);
 • Hfst. XVII: Riviervisserij (art. 24) (zie doc. nr. 189999);
 • Hfst. XVIII: Stookolietechnici (art. 25);
 • Hfst. XIX: Oppervlaktewater (art. 26-32) (zie doc. nr. 190000);
 • Hfst. XX: Onroerende voorheffing (art. 33-42) (zie doc. nr. 191203);
 • Hfst. XXI: Schenkingsrechten (art. 43-60) (zie doc. nr. 190003);
 • Hfst. XXII: Successierechten (art. 61-65) (zie doc. nr. 190005);
 • Hfst. XXIII: Leegstand van bedrijfsruimten (art. 66-70) (zie doc. nr. 190006);
 • Hfst. XXIV: Economisch ondersteuningsbeleid (art. 71);
 • Hfst. XXV: VZW BAN Vlaanderen (art. 72);
 • Hfst. XXVI: Bedrijventerreinen (art. 73-78) (zie doc. nr.190007);
 • Hfst. XXVII: Opleidingscheques (art. 79) (zie doc. nr. 190008);
 • Hfst. XXVIII: Infrastructuur niet-hoger onderwijs (art. 80) (zie doc. nr. 189977);
 • Hfst. XXIX: Volwassenenonderwijs (art. 81-82) (zie doc. nr. 1889981);
 • Hfst. XXX: Hogescholen (art. 83-90) (zie doc. nr. 189985);
 • Hfst. XXXI: Universiteiten en aanverwante instellingen (art. 90-94);
 • Hfst. XXXII: Nascholing (art. 95) (zie doc. nr. 189986);
 • Hfst. XXXIII: Wijziging van het decreet 23.01.1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer (art. 96) (zie doc. nr. 189987);
 • Hfst. XXXIV: Woonrecht Doel (art. 97);
 • Hfst. XXXV: Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken (art. 98-100) (zie doc. nr. 189988);
 • Hfst. XXXVI: Energiefonds (art. 101) (zie doc. nr. 189990);
 • Hfst. XXXVII: Beroepsopleiding (art. 102) (zie doc. nr. 190229);
 • Hfst. XXXVIII: Slotbepalingen (art. 103);

 

 link