183289 | 28.08.2002 V. nr. 293 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vrijstelling
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VERTRIEST Isabel

V. en A., Vl.P., 04.11.2002,2002-2003, (3), 653-654

De vrijstellingsregeling die verleend wordt aan particulieren die zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater, werd decretaal ingevoerd vanaf het heffingsjaar 2001 (waterverbruik 2000) en is ondertussen dus reeds van toepassing.

Een aantal installaties voldoen echter niet aan alle wettelijk vereiste voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een controle door de afdeling Milieu-inspectie of een attest van de burgemeester, waardoor ze niet in aanmerking kunnen komen voor automatische vrijstelling, ook al werd deze aangevraagd. In dat geval wijst de Vlaamse Milieumaatschappij de heffingsplichtigen op het knelpunt dat verholpen dient te worden.