174480 | 23.05.2001 V. nr. 180 ( Vl. P.): Integraal waterbeheer - Ondersteuning gemeenten
DE ROO Johan
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 05.10.2001,2001-2002, (1), 96-98

De gemeenten worden via verschillende kanalen aangespoord om concrete acties te ondernemen met betrekking tot integraal waterbeheer, en meer bepaald rond het herwaarderen van grachten.
Een hiervan is uiteraard het gemeentelijk milieuconvenant 2000-2001.
Een andere aansporing naar gemeenten is geregeld via het subsidiebesluit voor gemeentelijke riolering. Hierbij wordt in meer subsidie voorzien naarmate de gemeente een verdergaand geĆÆntegreerd waterbeleid voert, met andere woorden, door de aanleg van een gescheiden stelsel met maximaal behoud en herwaardering van de grachten, door het onder bepaalde voorwaarden verplichten en subsidiĆ«ren van de aanleg van een hemelwaterput met hergebruik en/of infiltratievoorziening, door de verplichte gescheiden aanvoer van hemelwater en afvalwater bij nieuwe woningen, ...