165049 | 30.06.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2000-08-17

Dit decreet betreft de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000:

 • Hfst. I: Algemeen
 • Hfst. II: Onderwijs
  • Afdeling I: Hogescholen
  • Afdeling II: Projecten Hoger Kunstonderwijs
  • Afdeling III: Hogere Zeevaartschool
  • Afdeling IV: Universiteiten
 • Hfst. III: Successierechten
 • Hfst. IV:Sociaal Impulsfonds (SIF) (doc. nr. 165052)
 • Hfst. V: Oppervlaktewateren (doc. nr. 165053)
 • Hfst. VI: Verenigingen voor volksontwikkelingswerk
  • Afdeling I.: Verenigingen (doc. nr. 165054)
  • Afdeling II.: Koepels (doc. nr. 165055)
 • Hfst. VII: BLOSO
 • Hfst. VIII: Subsidies aan scheppende kunstenaars
 • Hfst. IX: Leegstand (doc. nr. 165056)
 • Hfst. X: Onroerende voorheffing (doc. nr. 165057)
 • Hfst. XI: Investeringsfonds (doc. nr. 165058)
 • Hfst. XII: Kustactieplan (doc. nr. 165059)
 • Hstk. XIII: Monumenten en Landschappen (doc. nr. 165060)
 • Hstk. XIV: Provinciefonds (doc. nr. 165061)
 • Hstk. XV: Gewestwaarborg
 • Hstk. XVI: DAB Loodswezen
 • Hstk. XVII: Slotbepalingen

 

 link