156568 | Recente wijzigingen in de Vlaamse milieufiscaliteit
EMPEREUR Els
MARTENS Bob

Lokale en Regionale Belastingen, april 1999, (2), 69-73

Dit artikel bespreekt enkele substantiƫle wijzigingen die de wetgeving inzake lokale fiscaliteit onderging in december 1998. Er is het KB 04.12.1998 tot uitvoering van art. 1409, par; 2, Ger. W. dat de bedragen die niet in beslag genomen mogen worden, aanpast. Ook de fiscale programmawet 22.12.1998 komt aan bod, inzoverre deze wet de lokale belastingen aanbelangt. Zo behandelt de auteur enerzijds de invoering van art. 470bis in titel VIII van het WIB 1992 en anderzijds de wijziging wat betreft het berekenen van nalatigheids- en moratoriuminteresten. Krachtens de verwijzingsregel van art. 12 van de wet 24.12.1996 (doc nr. 27708) zijn deze nieuwigheden ook van toepassing op de provinciale en gemeentelijke fiscaliteit.