133319 | Studiedag 'Planvorming in het Integraal Waterbeheer'
x

Polders en Wateringen, mei 1998, V.15, (33), 4-20

Deze bijdrage is de neerslag van de studiedag 'planvorming in het Integraal Waterbeheer', gehouden op 12.09.1997 te Wachtebeke. In deze bijdrage komen aan bod:

  • - A1. Het belang van de planvorming in het integraal waterbeheer
  • - A2. Vlaams Integraal Wateroverlegcomité - beleidsplan
  • - A3. Dienstorder LI 97/38
  • - B. Leidraad voor het opstellen van waterkwantiteitsbeheersplannen
  • - C. Samenvattingen en aanvullende bedenkingen bij het waterbeheer door polders en wateringen
  • - D. Planvorming in het Integraal Waterbeheer