131289 | KB tot regeling van de machtigingen tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
Min. van Binnenlandse Zaken, DUQUESNE Antoine
Min. van Justitie, VERWILGHEN Marc

BS 2003-03-05

.S., 05.03.2003, V.173, (72), 10761-10762, Verslag aan de Koning 10757-10759, Advies van de Raad van State 10759-10760

 • Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie: KB 22.10.1984 - BS 08.11.1984;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Sociale Voorzorg: KB 12.08.1985 - BS 07.09.1985;
 • Gemeenten: KB 30.08.1985 - BS 17.09.1985;
 • Vaste Wervingssecretaris: KB 03.03.1986 - BS 09.04.1986;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Financiën: KB 25.04.1986 - BS 21.05.1986, BS 07.06.1986, err. en BS 26.03.1987;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Middenstand en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: KB 10.09.1986 - BS 09.10.1986 en BS 22.08.1987;
 • Dienst Kijk- en Luistergeld: KB 16.09.1986 - BS 28.10.1986; (opgeheven voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap KB 30.01.1998 - BS 27.05.1998)
 • Instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren: KB 05.12.1986 - BS 19.12.1986;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, voor de toepassing van de wetgeving betreffende het wegnemen en transplanteren van organen: KB 30.10.1986 - BS 14.02.1987;
 • Sommige ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt, van de provinciale gouvernementen en van de arrondissementscommissariaten: KB 30.07.1987 - BS 08.09.1987;
 • Provinciegouverneurs en bestendige deputaties van de provincieraden: KB 08.01.1988 - BS 27.01.1988;
 • Sommige leden van de gemeentelijke politie: KB 09.02.1988 - BS 27.02.1988;
 • OCMW's: KB 14.04.1988 - BS 28.04.1988;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: KB 17.09.1988 - BS 28.10.1988;
 • Sommige instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren: KB 26.09.1988 - BS 04.11.1988;
 • Polders en wateringen: KB 16.11.1988 - BS 03.12.1988;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Landsverdediging: KB 19.03.1990 - BS 04.04.1990;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur: KB 21.02.1991;
 • Centraal wapenregister: KB 09.10.1991 - BS 13.11.1991;
 • Sommige overheden van het Ministerie van het Waalse gewest: KB 30.09.1992 - BS 02.12.1992;
 • Sommige overheden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap: KB 12.11.1993 - BS 18.12.1993 en 02.08.1994;
 • ARGO: KB 30.05.1994 - BS 15.06.1994;
 • Sommige overheden van het Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Opleiding van de Franse Gemeenschap: KB 30.01.1995;
 • Rijkswacht: KB 10.04.1995 - BS 13.05.1995;
 • Sommige overheden van de Administratie voor Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap: KB 25.01.2000 - BS 07.04.2000;
 • De algemene dienst Inlichting en Veiligheid van de krijgsmacht: KB 27.10.2000 - BS 13.12.2000;
 • De veiligheid van de Staat: KB 15.10.2001 - BS 08.11.2001
 • Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest: KB 26.09.2001 - BS 07.12.2001;
 • Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) : KB 23.11.2001 - BS 26.01.2002;
 • sommige ambtenaren en beambten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: KB 11.11.2002 - BS 21.01.2003 (1e uitgave);
 • de afdeling Europa Werkgelegenheid van de administratie Werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: KB 13.11.2003 - BS 05.03.2003

nvdr: de koninklijke besluiten die én de machtiging tot het gebruik van het identificatienummer én de toegang tot het Rijksregister regelen, werden opgenomen in de volgende documenten: doc. nr. 126352, doc. nr. 127637 en doc. nr. 127959.