13030 | Zandvoorde Polder / M.
Rb. Brugge, 12 december 1990, 1e K.

R.W., 16.03.1991,1990-1991, V.54, (29), 994-995; De Gem., april 1991, V.66, (431), 201

Een stuk grond dat een dijk vormt die de polder moet beschermen tegen een waterweg en dat behoort tot de rechtspersoon van een polder maakt deel uit van het publiek domein. Het niet gebruiken van het goed verandert niets aan hetde juridisch karakter van dat goed.