130205 | Farm Frites Belgium n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 1 februari 1996, 1e K.

Arr.Cass., 1996, deel 2,141-144

Uit de wet 20.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het KB 17.04.1981 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij (in wiens rechten de eiser in casu is getreden) blijkt dat de bijdragen voor het lozen van afvalwater verschuldigd zijn op grond van lozingen door de ondernemingen, verricht in het begrotingsjaar. Zij worden in regel berekend op grond van de gegevens van het voorgaand jaar. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt als een onderneming de handelszaak van een andere onderneming heeft overgenomen en dezelfde lozingen doet als de overdrager van de handelszaak.

 link