120710 | 13.02.1997 V. nr. 182 (Vl. P.): Opvolgingscommissie GNOP - Vertegenwoordiging polderbesturen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
MATTHIJS Erik

V. en A., Vl.P., 18.04.1997,1996-97, (13), 1305-1306

De polderbesturen zijn belangrijke actoren bij de uitwerking van gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen en moeten verder worden betrokken in de opvolging van de uitvoering van het GNOP (Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan).
Het is niet de bedoeling geweest om de polders en wateringen buiten spel te zetten. De polderbesturen kunnen immers volgens art. 1, par. 2, 7°, van optie 6, als experten, zonder stemrecht, worden gehoord door de lokale opvolgingscommissie indien er projecten in hun gebied gelegen zijn. De commissie is er in de eerste plaats om advies en overleg te plegen over waar, hoe en wanneer men bepaalde projecten wenst te realiseren. Er zijn tot op heden geen initiatieven genomen voor het afsluiten van een milieuconvenant met polders en/of wateringen. Zowel de vorige als de huidige milieuconvenanten werden afgesloten met overkoepelende overheden, zoals de gemeente en de provincie.