93796 | 22.12.1995 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1995-12-30, (5e uitgave)

Hoofdstuk I : Landbouw en visserij - art. 1-2
Hoofdstuk II : Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams- Brabant - art. 3 (doc. nr. 93800)
Hoofdstuk III : Toerisme - art. 4
Hoofdstuk IV : Onderwijs

 • 1. Werkingsmiddelen - art. 5 (doc. nr. 93803)
 • 2. Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs-art.6
Hoofdstuk V : Leefmilieu
 • 1. Afvalheffingen - art. 7-8 (doc. nr. 93815)
 • 2. Oppervlaktewateren - art. 9 - 14 (doc. nr. 93825)
Hoofdstuk IIbis : Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake openbare riolen andere dan prioritaire rioleringen
 • 3. Bodemsanering - art. 15 (doc. nr. 93860)
 • 4. Milieucoƶrdinator - art. 16
Hoofdstuk VI : Financiƫn en Begroting - art. 17-21 (doc. nr. 93861)
Hoofdstuk VII : Gezondheidsbeleid - art. 22
Hoofdstuk VIII : Stedelijk beleid
 • 1. Sociaal Impulsfonds -art. 23 (doc. nr. 93862)
 • 2. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen - art. 24-44 (doc. nr. 93869)
Hoofdstuk IX : Huisvesting en economie art. 45 (doc. nr. 861)
Hoofdstuk X : Huisvesting - art. 46 (doc. nr. 93880)
Hoofdstuk XI : Binnenlandse aangelegenheden - art. 47-49,50 (doc. nr. 4983 en 93884)
Hoofdstuk XII : Openbare werken
 • 1. Watervang - art. 51 -54 (doc. nr. 93906)
 • 2. Dienst voor de Scheepvaart - art. 55-56
 • 3. N.V. Zeekanaal - art. 57
Hoofdstuk XIII : Grond- en pandenbeleid -art. 58 (doc. nr. 93908)
Hoofdstuk XIV : Welzijn - art. 59
Hoofdstuk XV : Cultuur
 • 1. Sociaal-cultureel werk voor instellingen - art. 60-68 (doc. nr. 93909)
 • 2. Sociaal-cultureel werk voor diensten - art. 69-70 (doc. nr. 93911)
Hoofdstuk XVI : Monumenten - art. 71-72 (doc. nr. 93912)
Hoofdstuk XVII : Economie - art. 73-82
Hoofdstuk XVIII : Inwerkingtreding - art. 83

 

 link