92727 | Rechtliche und organisatorische Aspekte der Wasserwirtschaft
FREIHERR VON STEINAECKER Hans Christian

Polders en Wateringen, 1995,6-22+bijlage 23-25

Deze bijdrage is een weergave van een toespraak die gehouden werd op het Internationaal Symposium 'het Lokale Waterbeheer in de Lage Landen'. Het artikel neemt als uitgangspunt het Duitse recht, maar heeft toch belang als vergelijkingpunt en voor de verduidelijking van een aantal belangrijke begrippen. Zo komen onder meer aan bod : de regeling van de waterhuishouding, een kataloog met de algemene bestuursorganen voor de waterhuishouding, de structuur van het waterhuishoudkundig beheer, waterhuishoudkundige kaderplannen en het doorvoeren van huishoudkundige maatregelen.