90842 | x / y
Corr. Turnhout, 8 maart 1994, 5e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 345

De vraag of de aangetroffen concentraties schadelijk zijn, is naast de kwestie aangezien de bewuste stoffen helemaal niet mogen geloosd worden, indien daarvoor - zoals in casu het geval was - geen beperkingen worden opgelegd in de lozingsvergunning, terwijl andere stoffen slechts mogen geloosd worden in zoverre ze niet schadelijk zijn. De mededeling van de processen-verbaal van overtreding is niet voorgeschreven op straf van nietigheid.

 link