79030 | 21.12.1994 Programmadecreet - Leefmilieu - Afvalwaterheffing (art. 16)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1994-12-31

De k-factoren (economische correctiefactoren voor de bedrijven die aan sectoriƫle lozingsvoorwaarden onderworpen zijn) worden door dit decreet afgeschaft. Deze zijn te vinden in de art. 35quinquies en 35 septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, die de berekeningsformule voor de afvalwaterheffing bepalen.