7689 | De verontreiniging van oppervlaktewaters
MERCKX Dirk

R.W., 07 april 1990, V.53, (32), 1092-1093

Dit artikel vertrekt van de basiswetgeving (W.26.03.1971) om de uitvoeringsbesluiten en de analyse ervan uitvoerig te bespreken.