75324 | 06.07.1994 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, Afvalwaterheffing (art. 4-6)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1994-09-23

De nieuwe procedure inzake bezwaar tegen een afvalwaterheffing wordt bepaald (nieuwe par. 3 tot en met par. 7 van art. 35quinquiesdecies van hoofdstuk IIIbis van wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging).
De term 'a' voor het heffingsjaar 1994 wordt bepaald.
De bijlage I van het programmadecreet 1994 (lijst van de dossiers per gemeente) wordt aangepast.